Ultimele articole publicate in blogul nostru

Inventarierea patrimoniului

Întrucât ne apropiem de încheierea exercițiului financiar al anului curent și începerea procedurilor pentru întocmirea situațiilor financiare, considerăm oportun momentul pentru sublinia rolul important al inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, prin intermediul ei realizându-se o verificare a modului de gestionare a patrimoniului și stabilindu-se situația patrimonială reală a entității.

Entitățile au obligația să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute:

  • la începutul activității;
  • cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar pe parcursul funcționării lor;
  • în cazul fuziunii sau al încetării activității.
  • la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;
  • ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
  • ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
  • cu prilejul reorganizării gestiunilor;
  • ca urmare a calamităților naturale sau a unor cazuri de forță majoră;
  • în alte cazuri prevăzute de lege;Urmăriți-ne și pe rețelele sociale: