Ultimele articole publicate in blogul nostru

Ce este ERP?

Un software ERP (Enterprise Resource Planning) este un pachet de module şi aplicaţii software perfect integrate şi care folosesc una sau mai multe baze de date comune. Cu ajutorul acestor soluţii software putem gestiona activitatea zilnică a compartimentelor unei companii: contabilitate, achiziţii, vânzări, livrări, producţie, stocuri, parc auto, salarizare, resurse umane, analiză, bugete, planificări, etc.

În general, integrarea activităţilor într-un singur sistem software ERP conduce la o mai bună organizare a companiei prin:

  • o bază de date unică, cu informaţii corecte şi cu un flux de lucru care elimină operarea de mai multe ori a aceloraşi informaţii şi documente;
  • planificarea activităţilor companiei în comun cu repartizarea-planificarea pe activităţi a resurselor firmei: salariaţi, utilaje, materii prime, mărfuri, etc;
  • printr-o informare şi comunicare mai bună între compartimente prin rapoarte în timp real, notificări, fluxuri de aprobare, etc.;
  • o mai bună monitorizare şi securitate a accesului la informaţii şi inclusiv eliminarea importului şi exportului de date între aplicaţii.Urmăriți-ne și pe rețelele sociale: