Ultimele articole publicate in blogul nostru

Cum evaluăm activele imobilizate?

Politicile contabile şi metodele de evaluare

Potrivit prevederilor reglementărilor contabile, politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

Una dintre politicile contabile o reprezintă reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora. Alte exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor;

Imobilizările corporale trecute în conservare

Înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

  • Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În acest sens, reglementările contabile prevăd că activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an, care trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie.
  • O entitate poate însă opta pentru reevaluarea imobilizărilor sale corporale la valoarea justă, în situaţia în care această opţiune este prevăzută în cadrul politicilor contabile aprobate de către administratorii entităţii sau de către persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.  • Urmăriți-ne și pe rețelele sociale: