Ultimele articole publicate in blogul nostru

Care sunt cei mai importanţi indicatori economico-financiari ai unei companii?

Indicatorii economico-financiari sunt instrumente utile pentru companii, deoarece acestea le oferă acces la măsurarea activităţii lor economice şi astfel se poate urmări atingerea rezultatelor economice planificate.
Cea mai mare parte a indicatorilor prezentaţi în acest articol se calculeaza pe baza informatiilor existente în situaţiile contabile ale companiilor (balanţă, bilanţ, etc).
 
Avantajele aduse de utilizarea - calculul şi consultarea periodică - a acestor indicatori economico-financiari pot fi următoarele:
  • evidenţierea unui trend de creştere sau scădere;
  • posibilitatea obţinerii unor proiecţii de dezvoltare viitoare;
  • exista indicatori care ajută la predicţia unui eventual faliment;
  • posibilitatea de analiză comparativă cu perioade anterioare;
  • posibilitatea de analiză comparativă cu alte companii din acelaşi sector.
 
1. Indicatori de lichiditate
Măsoară capacitatea companiei de a genera numerar pentru a răspunde angajamentelor și obligațiilor sale cu scadențe pe termen scurt, pentru realizarea calculelor fiind utilizate activile circulante (cele mai lichide) si datoriile cu o scadenta mai mica de un an.
 
În plus, indicatorii de lichiditate servesc la determinarea solidității financiare a unei companii, arătând capacitatea firmei de acoperire a datoriilor exigibile pe o anumită perioadă de timp.
 
O companie lichidă este una care generează suficient de mult numerar pentru a-și onora plățile exigibile.
 
 


Urmăriți-ne și pe rețelele sociale: