Ultimele articole publicate in blogul nostru

Noi modificări privind cotele de TVA începând cu 1 ianuarie 2023

Recent publicată în Monitorul Oficial nr. 716Recent publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022. , Ordonanţa 16/2022 aduce mai multe modificări Codului Fiscal, printre care şi în domeniul TVA, după cum urmează:
 
1. O serie de produse alcoolice şi nealcoolice pierd avantajul cotei de 9%.
 
Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%:
¤ băuturile nealcoolice care se încadreaza la codul NC 2202 10 00 si 2202 99:
¤ 22021000 - Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate;
¤ 22029911 - Băuturi pe bază de soia cu un conţinut de proteine de minimum 2,8 % din greutate;
¤ 22029915 - Băuturi pe bază de soia cu un conţinut de proteine mai mic de 2,8 % din greutate; băuturi pe bază de fructe cu coajă lemnoasă de la capitolul 08, cereale de la capitolul 10 sau seminţe de la capitolul 12;
¤ 22029919 - Altele,;
¤ 22029991 - Sub 0,2 % din greutate;
¤ 22029995 - De minimum 0,2 % dar sub 2 %;
¤ 22029999 - De minimum 2 %;
¤ băuturile nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate; (art. 291 alin. 2 lit. e din Codul fiscal):
(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
 
2. Serviciile de restaurant, de catering şi activităţile de cazare hotelieră vor avea din nou modificată cota de tva. Astfel, îincepând tot cu 1 ianure 2023, serviciile mai sus menţionate nu vor mai beneficia de cota de tva redusă de 5%, ci va reveni la cota de 9 %.
 
Art. 291 alin. 2 lit. j,k şi l din Codul fiscal, se modifică cu următorul cuprins:
"j) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;
l) livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministruluiagriculturii şi dezvoltării rurale;"
 
3. Modificarea plafonului pentru livrarea de locuinţe:
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, plafonul pentru livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale, către persoane fizice, cu cota de TVA de 5%, în condiţiile legii va fi de 600.000 lei (Exclusiv TVA) faţă de valorile anterioare de 450.000, respectiv 700.000 lei (art. 291 alin. 3 lit. c pct. 3 din Codul fiscal)
 
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte
persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;".
 
4. Cota de TVA de 5% rămane neschimbată pentru persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţia de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023. (art. III din O.G. 16/2022)
 
La articolul 291, după alineatul (32) se introduc trei noi alineate, alin. (33) - (35), cu următorul cuprins:
"(33) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplică până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
(35) Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele 1 ianuarie 2023 prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Notarii publici au obligaţia:
a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de autentificarea actelor
juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
b) să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3;
c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b);
d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ."
 
5. Livrările de lemn de foc, beneficiază de cota redusă de TVA de 5% până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv. (art. 291 alin. 34 din Codul fiscal)
 
(34) Prevederile alin. (3) lit. m) şi n) se aplică până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.
 
Bibliografie:
Codul Fiscal al României
din 15 iulie 2022. , Ordonanţa 16/2022 aduce mai multe modificări Codului Fiscal, printre care şi în domeniul TVA, după cum urmează:
 

1. O serie de produse alcoolice şi nealcoolice pierd avantajul cotei de 9%.

 
Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%:
¤ băuturile nealcoolice care se încadRecent publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022. , Ordonanţa 16/2022 aduce mai multe modificări Codului Fiscal, printre care şi în domeniul TVA, după cum urmează:
 
1. O serie de produse alcoolice şi nealcoolice pierd avantajul cotei de 9%.
 
Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%:
_¤ băuturile nealcoolice care se încadreaza la codul NC 2202 10 00 si 2202 99:
¤ 22021000 - Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate;
¤ 22029911 - Băuturi pe bază de soia cu un conţinut de proteine de minimum 2,8 % din greutate;
¤ 22029915 - Băuturi pe bază de soia cu un conţinut de proteine mai mic de 2,8 % din greutate; băuturi pe bază de fructe cu coajă lemnoasă de la capitolul 08, cereale de la capitolul 10 sau seminţe de la capitolul 12;
¤ 22029919 - Altele,;
¤ 22029991 - Sub 0,2 % din greutate;
¤ 22029995 - De minimum 0,2 % dar sub 2 %;
¤ 22029999 - De minimum 2 %;
¤ băuturile nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate; (art. 291 alin. 2 lit. e din Codul fiscal):_
_(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;_
 
2. Serviciile de restaurant, de catering şi activităţile de cazare hotelieră vor avea din nou modificată cota de tva. Astfel, îincepând tot cu 1 ianure 2023, serviciile mai sus menţionate nu vor mai beneficia de cota de tva redusă de 5%, ci va reveni la cota de 9 %.
 
_Art. 291 alin. 2 lit. j,k şi l din Codul fiscal, se modifică cu următorul cuprins:
"j) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;
l) livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministruluiagriculturii şi dezvoltării rurale;"
 
3. Modificarea plafonului pentru livrarea de locuinţe:
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, plafonul pentru livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale, către persoane fizice, cu cota de TVA de 5%, în condiţiile legii va fi de 600.000 lei (Exclusiv TVA) faţă de valorile anterioare de 450.000, respectiv 700.000 lei (art. 291 alin. 3 lit. c pct. 3 din Codul fiscal)
 
_3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte
persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;"._
 
Cota de TVA de 5% rămane neschimbată pentru persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţia de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023. (art. III din O.G. 16/2022)
_La articolul 291, după alineatul (3^2) se introduc trei noi alineate, alin. (3^3) - (3^5), cu următorul cuprins:
"(3^3) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplică până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
(3^5) Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele 1 ianuarie 2023 prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Notarii publici au obligaţia:
a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de autentificarea actelor
juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
b) să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3;
c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b);
d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ."
 
4. Livrările de lemn de foc, beneficiază de cota redusă de TVA de 5% până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv. (art. 291 alin. 34 din Codul fiscal)
(3^4) Prevederile alin. (3) lit. m) şi n) se aplică până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.
 
Bibliografie:
Codul Fiscal al României
reaza la codul NC 2202 10 00 si 2202 99:
¤ 22021000 - Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate;
¤ 22029911 - Băuturi pe bază de soia cu un conţinut de proteine de minimum 2,8 % din greutate;
¤ 22029915 - Băuturi pe bază de soia cu un conţinut de proteine mai mic de 2,8 % din greutate; băuturi pe bază de fructe cu coajă lemnoasă de la capitolul 08, cereale de la capitolul 10 sau seminţe de la capitolul 12;
¤ 22029919 - Altele,;
¤ 22029991 - Sub 0,2 % din greutate;
¤ 22029995 - De minimum 0,2 % dar sub 2 %;
¤ 22029999 - De minimum 2 %;
¤ băuturile nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate; (art. 291 alin. 2 lit. e din Codul fiscal):
_(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;_
 

2. Serviciile de restaurant, de catering şi activităţile de cazare hotelieră vor avea din nou modificată cota de tva. Astfel, îincepând tot cu 1 ianure 2023, serviciile mai sus menţionate nu vor mai beneficia de cota de tva redusă de 5%, ci va reveni la cota de 9 %.

 
_Art. 291 alin. 2 lit. j,k şi l din Codul fiscal, se modifică cu următorul cuprins:
"j) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;
l) livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministruluiagriculturii şi dezvoltării rurale;"
 

3. Modificarea plafonului pentru livrarea de locuinţe:

 
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, plafonul pentru livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale, către persoane fizice, cu cota de TVA de 5%, în condiţiile legii va fi de 600.000 lei (Exclusiv TVA) faţă de valorile anterioare de 450.000, respectiv 700.000 lei (art. 291 alin. 3 lit. c pct. 3 din Codul fiscal)
 
_3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte
persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;"._
 
Cota de TVA de 5% rămane neschimbată pentru persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţia de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023. (art. III din O.G. 16/2022)
_La articolul 291, după alineatul (3^2) se introduc trei noi alineate, alin. (3^3) - (3^5), cu următorul cuprins:
"(3^3) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplică până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
(3^5) Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele 1 ianuarie 2023 prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Notarii publici au obligaţia:
a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de autentificarea actelor
juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
b) să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3;
c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b);
d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ."
 

4. Livrările de lemn de foc, beneficiază de cota redusă de TVA de 5% până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv. (art. 291 alin. 34 din Codul fiscal)

(3^4) Prevederile alin. (3) lit. m) şi n) se aplică până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.
 
 
 


Urmăriți-ne și pe rețelele sociale: